Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o.

Predpisi, na katere predpis vpliva