Nadzorni odbor

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Anton Vraničar
  • Tina Brodarič
  • Slavko Dragovan
  • David Mužar
  • Anton Prus
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Milan Kremesec
  • Jože Cajnar
  • Anton Draginc
  • Mateja Bajuk Malešič
  • Antonio Agustin Kostelec