Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o.

Predpisi, na katere predpis vpliva