Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. 478-34/2022 z dne 20.11.2023.

20. 11. 2023 Maja J. 37
20.11.2023
Namere, odločbe, pobude
20.12.2023 do 23:59
478-34/2022
20.11.2023
Maja Juranić
07 36 37 401