Ugotovitvena odločba v upravni zadevi formalne ureditve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. 478-48/2023 z dne 24.8.2023.

25. 8. 2023 Maja J. 80
25.08.2023
Namere, odločbe, pobude
25.09.2023 do 23:59
478-48/2023
24.08.2023
Maja Juranić
07 36 37 401