Odločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. 478-10/2008 z dne 11.7.2022

11. 7. 2022 Maja J. 57
11.07.2022
Namere, odločbe, pobude
10.08.2022 do 23:59
478-10/2008
11.07.2022
Maja Juranić
maja.juranic@metlika.si
07 36 37 401