Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. 478-43/2019 z dne 19.4.2021.

19. 4. 2021 Maja J. 53
19.04.2021
Namere, odločbe, pobude
19.05.2021 do 11:06
478-43/2019
19.04.2021
Maja Juranić
maja.juranic@metlika.si
07 36 37 401