Javni razpis - Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti - do 200.000 EUR (de minimis)

13. 10. 2020 Duška B. 179
13.10.2020
Javni razpisi in javni natečaji
30.11.2020 do 23:59