Javni razpis za podelitev Ganglovih priznanj in plaket za leto 2020

30. 9. 2020 Duška B. 167
30.09.2020
Javni razpisi in javni natečaji
16.11.2020 do 10:00
Mateja Simonič
mateja.simonic@metlika.si
073637410