Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta NBK-1 Stanovanjska pozidava za Galo

21. 9. 2020 Duška B. 243
21.09.2020
Objave in pozivi
05.11.2020 do 23:59
Tanja Slobodnik
tanja.slobodnik@metlika.si
07 36 37 418