Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člane v Odbor za mlade v Občini Metlika

20.12.2019 Duška B. 245
20.12.2019
Objave in pozivi
20.01.2020 ob 23:59
Mateja Simonič
mateja.simonic@metlika.si
07 36 37 410