Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka »Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Bočka«

14.11.2019 Duška B. 185