Javni razpis za izbiro izvajalca del: »Parkirišča za kolesa«

10.06.2019 Duška B. 262
10.06.2019
Javna naročila
27.06.2019 ob 09:00
10.06.2019
JN003907/2019-W01
Povezava
Martina Nemanič
martina.nemanic@metlika.si
07 36 37 424