Javna obravnava Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Metlika

23.05.2019 Duška B. 281
23.05.2019
Objave in pozivi
24.06.2019 ob 12:00
Jože Nemanič
nemanic.joze@metlika.si
07 36 37 405