Zahteva posameznika za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Oddaj zahtevo

Ne

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov