Vloga za odpoved najemnega razmerja

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov