Vloga za izdajo dovoljenja za občasno ali začasno čezzmerno obremenitev okolja s hrupom

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov