Vloga za izdajo soglasja za posege in gradnjo objektov v varovalnem pasu javne ceste, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno

Oddaj vlogo

Ne

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov