Vloga za izdajo soglasja za posege in gradnjo objektov v varovalnem pasu javne ceste, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno

Oddaj vlogo

Priloge

Pravna podlaga za izvedbo postopka