Komisija za podeljevanje Ganglovih priznanj in plaket

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Mirko Dokl
  • Anica Kopinič
  • Anton Bezenšek
  • Marta Strahinić
  • Darija Vlah