Nadzorni odbor Občine Metlika

Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Milan Kremesec
  • Jože Cajnar
  • Anton Draginc
  • Mateja Bajuk Malešič
  • Antonio Agustin Kostelec