Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. 478-28/2020 z dne 2.10.2020.

2. 10. 2020 Maja J. 157
02.10.2020
Namere, odločbe, pobude
02.11.2020 do 00:00
478-28/2020
02.10.2020
Maja Juranić
maja.juranic@metlika.si
07 36 37 401