Lokalne volitve 2014


Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) ter odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-114/11-12 (Uradni list RS, št. 47/11) je Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Janko Veber razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.

  1. Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v nedeljo, 5. oktobra 2014.
  2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014.
  3. Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in Državna volilna komisija.

Objavljeno v Uradnem listu, št. 47, dne 24. 6. 2014 http://www.uradni-list.si/1/content?id=118014
 


Razpis rednih volitev v svet Mestne skupnosti Metlika in svete krajevnih skupnosti na območju Občine Metlika

Na podlagi  111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) in 58. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je župan Občine Metlika Darko Zevnik razpisal redne volitve v svet Mestne skupnosti Metlika in svete krajevnih skupnosti na območju občine Metlika.

  1. Redne volitve v svet Mestne skupnosti Metlika in svete krajevnih skupnosti Občine Metlika se opravijo v nedeljo, 5. oktobra 2014.
  2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014.   
  3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Metlika.

Objavljeno v Uradnem listu, št. 50, z dne 4. 7. 2014 http://www.uradni-list.si/1/content?id=118203
 


Potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določi kandidata za župana Občine Metlika in listo kandidatov za člane Občinskega sveta Občine MetlikaSklep o določitvi volišč, območja volišč in sedeža voliščRazglas o razgrnitvi volilnih imenikov državljanov RS - pripadnikov romske skupnosti
 


Javna objava seznama potrjenih kandidatur


Glasovanje po pošti


Glasovanje na domu

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko na dan glasovanja, 5. oktobra 2014, glasujejo PRED VOLILNIM ODBOROM NA SVOJEM DOMU, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Metlika, Metni trg 24, 8330 Metlika, najkasneje 1. 10. 2014. Obrazec -  glasovanje na domu
 


Glasovanje na volišču dostopnem invalidom

Volivci, ki želijo glasovati NA VOLIŠČU, KI JE DOSTOPNO INVALIDOM in ne na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, morajo to svojo namero sporočiti Občinski volilni komisiji Občine Metlika, Metni trg 24, 8330 Metlika, najkasneje 1. 10. 2014. Obrazec – posebno volišče 
 


Predčasno glasovanjeVOLILNI ORGANI
 

OBRAZCI
 
 
JAVNA
OBJAVA
KANDIDATUR

REZULTATI VOLITEV 
 


POVEZAVE:
kontakt
Občina Metlika
Mestni trg 24
p.p. 165
8330 Metlika
tel. ++386 7 36 37 400
fax. ++ 386 7 36 37 402
E-naslov obcina.metlika@siol.net
avtobusni vozni red 
železniški vozni red
 
     
 
© Občina Metlika - Pravno obvestilo Prijava
Izvedba in oblikovanje: p@rtner