2.8.2017 - SPOMLADANSKA POZEBA in suša 2017 - Sporočilo za javnost
POZEBA 2017

Občina Metlika obvešča vse oškodovance, ki so imeli škodo zaradi posledic pozebe v tekoči kmetijski proizvodnji v obdobju od 21. do 22. aprila 2017, da se  bo na osnovi sklepa Vlade Republike Slovenije, pričelo s popisom škode -
zbiranjem vlog oškodovancev in da lahko prijavijo škodo,
najpozneje do srede 23. 8.  2017
.
 
Izpolnjen in podpisan »Obrazec za prijavo škode 2.09«,
ki ste ga prijeli od Uprave za zaščito in reševanje,
lahko pošljete po pošti na naslov Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika ali
pa osebno oddate v pisarni št. 5 (Jože Nemanič) oz. v sprejemni pisarni Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika (pon., tor., čet. 7:30-14:30, sreda 7:30-15:30, petek 7:30-12:30).


 
SUŠA 2017

Po posvetu in večkratnem ogledu na terenu je občinska komisija za oceno škode povzročene ob elementarnih in drugih nesrečah ugotovila, da je letošnja suša na območju občine Metlika že zelo močno prizadela kmetijsko proizvodnjo. Dejstvo je, da je bilo zelo malo padavin, ko temperature so večkrat dosegale maximalne vrednosti, tja do 40 C. Sama vodna bilanca tal je bila pozimi in spomladi izredno neugodna. Tako malo zimskih zalog vode ni bilo že dolgo nazaj, povrh vsega pa smo 21. in 22. aprila imeli tudi izredno močno spomladansko pozebo, ki je prizadela skoraj vse rastline. Sadje in vinograde je na določenih legah prizadela več kot 80%
 
Na terenu je bilo ugotovljeno naslednje trenutno stanje kmetijskih rastlin:

  1. Travinje – Prvi odkos je dosegel le 40-50% normalnega leta. Po košnji se travinje zelo počasi obrašča, na peščenih predelih pa se rast sploh ni obnovila, kar pomeni, da je tudi v drugi košnji izpad pridelka cca 80%, kakovost le tega je zelo slaba.  

  2. Krompir – slab razvoj rastline - grma tako pri  zgodnjem kakor tudi pri poznem krompirju. Listi so močno oveneli  Rodnost (številčnost) je prepolovljena.  

  3. Koruza – njive,   Listi so oveneli in se zvijajo in sušijo. Na južnih legah se je rast ustavila in je rastlina v fazi stresa. Pričakujemo izpad pridelka cca 30-100 %.  

  4. Dolgotrajno sušno obdobje je povzročilo tudi škodo tudi na sadnih rastlinah – jabolka, hruška, breskev. Listi so oveneli in zaviti tako, da lahko ocenjujemo škodo že danes cca 20 – 40%. Na nekaterih legah propadajo drevesa.  

  5. V vinogradih se po spomladanski pozebi so posledice suše že močno vidne. Na peščenih tleh so trsi oveneli. Tu kakovostnega pridelka ne bo. Mladi vinogradi so bolj prizadeti. Postavlja se vprašanje, kaj bo s trto v nadaljnjih  letih, saj so zaporedne pozebe in suše močno prizadele kondicijo in vitalnost samih trsov.  

  6. Strniščni dosevki praktično niso vzniknili.

 
                                                 Komisija za ocenjevanje škode ob naravni ali drugi nesreči 

<< Nazaj na objave
kontakt
Občina Metlika
Mestni trg 24
p.p. 165
8330 Metlika
tel. ++386 7 36 37 400
fax. ++ 386 7 36 37 402
E-naslov obcina.metlika@siol.net
avtobusni vozni red 
železniški vozni red
 
     
 
© Občina Metlika - Pravno obvestilo Prijava
Izvedba in oblikovanje: p@rtner