10.5.2017 - JAVNI POZIV - Sprejem v članstvo v podjetniški inkubator- pisarniški prostori
RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v podjetniški inkubator – pisarniški prostori v enoti Podjetniškega inkubatorja Bela krajina PH Stratus Ulica heroja Stariha 19, Črnomelj  in v enoti Podjetniškega inkubatorja TRIS Kanižarica, Kanižarica 41, Črnomelj.
 
S pozivom omogočamo najem:
- 7 (sedmih) pisarniških prostorov (1.etaža Poslovne hiše Stratus) v skupni površini 139,24 m2 in
- 2 (dveh) pisarniških prostorov v enoti inkubatorja TRIS Kanižarica s površino 81 m2.


Kandidati lahko oddajo vlogo za sprejem v redno članstvo podjetniškega inkubatorja.

Rok za oddajo prijav za člane vključene v inkubator na ta javni poziv je 08. 06. 2017.

Odpiranje vlog bo potekalo v roku desetih delovnih dni od prejema vlog. O sprejemu bo odločala Komisija za sprejem v Podjetniški inkubator Bela krajina (v nadaljevanju Komisija). Komisija bo podala mnenje glede vključitve najpozneje sedem dni od odpiranja vlog.

V prilogi te objave je tudi pripadajoča dokumentacija objavljenega poziva! 


Pozivamo tudi k vključitvi v coworking prostor Podjetniškega inkubatorja Bela krajina. Coworking ali sodelo je način dela, ki vključenim posameznikom in podjetjem omogoča, da si občasno ali stalno delijo »sodelovni« prostor z drugimi ustvarjalci  iz svoje ali sorodnih panog.
Kandidati lahko oddajo vlogo za člane vključene v  coworking prostor, ki je priloga tega razpisa.
Za članstvo za vključitev v »coworking« prostor je rok neomejen. Kandidati se lahko vključujejo skladno z razpoložljivim prostorom.
Priloge:
10.5.2017 - - Javni_poziv_za_inkubator_coworking prostor enota PH Stratus in TRIS maj 2017.pdf
10.5.2017 - - VLOGA ZA VSTOP V PODJETNIŠKI INKUBATOR_2.docx
10.5.2017 - - PRAVILNIK- inkubator coworking_2.pdf
10.5.2017 - - financni_nacrt_sprejem v PI_1.xls
10.5.2017 - - VLOGA ZA COWORKING_3.docx
<< Nazaj na objave
kontakt
Občina Metlika
Mestni trg 24
p.p. 165
8330 Metlika
tel. ++386 7 36 37 400
fax. ++ 386 7 36 37 402
E-naslov obcina.metlika@siol.net
avtobusni vozni red 
železniški vozni red
 
     
 
© Občina Metlika - Pravno obvestilo Prijava
Izvedba in oblikovanje: p@rtner