5.5.2017 - Javni razpis »Ureditev regionalne ceste R1-218/1211 Metlika-Podzemelj ter izgradnja pločnika in avtobusnih postajališč v naselju Grm«
Občina Metlika je dne 5. 5. 2017 na Portalu javnih naročil pod številko JN004766/2017-B01 objavila javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo investicije »Ureditev regionalne ceste R1-218/1211 Metlika-Podzemelj ter izgradnja pločnika in avtobusnih postajališč v naselju Grm«.

Priložena je razpisna dokumentacija v formatu .pdf in .doc (v formatu .pdf je celotna razpisna dokumentacija, v formatu .doc pa je razpisna dokumentacija brez vzorca pogodbe, saj se slednja ne izpolnjuje, pač pa le parafira in žigosa), popisi del in tehnične specifikacije za predmetno javno naročilo.


Občina Metlika je 8.5.2017 objavila ESPD obrazec.

Občina Metlika je dne 23.5.2017 na Portalu javnih naročil objavila nov popis del za cesto. Potencialne ponudnike prosimo za uporabo popravljenih popisov, ki se nahajajo v datoteki »POPRAVEK POPISOV 23.5.2017-PREDRAČUN CESTA.xlsx«..
 
Občina Metlika je dne 23.5.2017 na Portalu javnih naročil objavila podaljšanje roka za predložitev ponudb in odpiranje ponudb. Novi roki so:
  • Rok za predložitev ponudb: 31.5.2017 do 9:00 ure
  • Odpiranje ponudb: 31.5.2017 ob 10:00 uri.
Priloge:
- - razpisna dokumentacija_18.pdf
- - razpisna dokumentacija - brez pogodbe.docx
- - PREDRAČUN_CESTA.xlsx
- - PREDRAČUN_PLOČNIKCR TK.xlsx
- - 03.0.01_OporniZid.pdf
- - PE_Grm Metlika_IZRAČUN.pdf
- - 0_vodilna mapa_1.zip
- - 3_1_nacrt_cesta.zip
- - 3_2_nacrt_odvodnjavanja.zip
- - 4_1_nacrt_cestne_razsvetljave.zip
- - 4_2_nacrt_NN_priklop_CR.zip
- - Elaborat 1_geodetski_nacrt.zip
- - Elaborat 2_dimenzioniranje_voziscne_konstrukcije.zip
- - Elaborat 3_varnostni_nacrt.zip
- - Elaborat 4_zapora_prometa.zip
- - Elaborat 5_gradbeni odpadki.zip
- - 6_nacrt_TK.zip
- - 6_nacrt_TK_1.zip
- - 6_nacrt_TK_2.zip
- - ESPD Grm.xml
- - POPRAVEK POPISOV 23.5.2017 - PREDRAČUN_CESTA.xlsx
<< Nazaj na objave
kontakt
Občina Metlika
Mestni trg 24
p.p. 165
8330 Metlika
tel. ++386 7 36 37 400
fax. ++ 386 7 36 37 402
E-naslov obcina.metlika@siol.net
avtobusni vozni red 
železniški vozni red
 
     
 
© Občina Metlika - Pravno obvestilo Prijava
Izvedba in oblikovanje: p@rtner