21.4.2017 - Javno naročilo za gradnjo: Komunalno urejanje poslovne cone »Pri Pildu« - 1.faza

Občina Metlika je dne 21. 4. 2017 na Portalu javnih naročil pod številko JN003741/2017-B01 objavila javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo investicije »Komunalno urejanje poslovne cone Pri Pildu – 1. faza«.

Rok za oddajo ponudb je 12. 5. 2017 do 9. ure.


Občina Metlika je dne 25.4.2017 objavila popravek popisov del. Vsebina popravka:
- Fekalna kanalizacija: dodana postavka A.19. Sedanja postavka A.19 postane A.20
- Javna razsvetljava: popravljena formula pri postavki A.15
- Vodovod: popravljena formula pri postavkah 3/2.5.1.2.1. in 3/2.5.1.2.2. pri cevovodu B in cevovodu C.
Potencialne ponudnike prosimo, da za oddajo ponudbe uporabijo Popravek popisov del, ki se nahaja med spodnjimi priponkami. Hvala lepa za razumevanje.


Občina Metlika je dne 26.4.2017 na Portalu javnih naročil objavila podaljšanje rokov za postavitev vprašanj in oddajo/odpiranje ponudb. Novi roki so:
- rok za postavitev vprašanj: 8.5.2017 do 9:00
- rok za oddajo ponudb: 16.5.2017 do 9:00
- odpiranje ponudb: 16.5.2017 ob 10:00.


Občina Metlika je dne 3.5.2017 objavila popravek popisov del. Vsebina popravka:
- vodovod: skladno s pripombo na Portalu javnih naročil z dne 25.4.2017 (15:02) je popravljen popis vodovoda, in sicer je izbrisan izdelovalec hidrantov in zasunov ter dodan stavek:
Opomba za vodovodni material: Možna je vgradnja vodovodnih materialov drugih proizvajalcev, če je izpolnjena zahteva o zahtevanih lastnostih.
-
fekalna kanalizacija: v popisu je bil priložen list "rek", ki se ni nanašal na ta projekt, zato je bil izbrisan. Ostane samo list "popis".
Potencialne ponudnike prosimo za uporabo popravljenih popisov, ki se nahajajo v priponki.


Občina Metlika je dne 10.5.2017 na Portalu javnih naročil objavila popravek popisa del za vodovod, ki se nahaja spodaj. Popisi del za kanalizacijo, cesto in javno razsvetljavo ostajajo nespremenjeni.
Podaljšani so tudi roki za postavitev vprašanj in oddajo ponudb. Novi roki so:
- rok za postavitev vprašanj: 12.5.2017 do 9:00
- rok za oddajo ponudb: 22.5.2017 do 9:00
- odpiranje ponudb: 22.5.2017 ob 10:00.

 
Priloge:
- - PZI - Fekalna kanalizacija.zip
- - PZI - Javna razsvetljava.zip
- - PZI - Vodovod.rar
- - PZI - Cestnogradbeni del.zip
- - ESPD_PILD METLIKA.xml
- - RAZPISNA DOKUMENTACIJA.docx
- - POPRAVEK POPISOV DEL - 3.5.2017.rar
- - POPRAVEK POPISOV DEL - 3.5.2017.zip
- - POPRAVEK POPISOV DEL - 10.5.2017.zip
<< Nazaj na objave
kontakt
Občina Metlika
Mestni trg 24
p.p. 165
8330 Metlika
tel. ++386 7 36 37 400
fax. ++ 386 7 36 37 402
E-naslov obcina.metlika@siol.net
avtobusni vozni red 
železniški vozni red
 
     
 
© Občina Metlika - Pravno obvestilo Prijava
Izvedba in oblikovanje: p@rtner