28.2.2017 - RAZPIS o sofinanciranju obnove fasad in streh v zgodovinskem mestnem jedru za leto 2017 - OBČINA METLIKA
Občina Metlika objavila

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE FASAD IN STREH V ZGODOVINSKEM MESTNEM JEDRU METLIKE ZA LETO 2017

Višina sofinanciranja je odvisna od ocene investicije v skladu z merili, ki so opredeljeni v javnem razpisu, pri čemer občina sofinancira do največ 50% vrednosti celotne obnove z vključenim DDV in ne več kot 2.000,00 EUR na stavbo.

Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.

Rok za prijavo in način oddaje vlog:
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo biti dostavljene na naslov Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika najkasneje do 29. 9. 2017. Pri oddaji priporočene pošte po pošti se za datum pravočasne oddaje šteje datum poštnega žiga.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na sedežu občine, na tel. št.: 07/ 36 37 424. Kontaktna oseba: Martina Nemanič

V prilogi te objeve je:
- Javni razpis
- Obrazci
- Območje zgodoviskega mestnega jedra Metlika
- Zahtevek
Priloge:
28.2.2017 - - 1 - JAVNI RAZPIS_1.doc
28.2.2017 - - 2 - OBRAZCI.doc
28.2.2017 - - 3 - grafika - območje.pdf
28.2.2017 - - 4 - ZAHTEVEK.doc
<< Nazaj na objave
kontakt
Občina Metlika
Mestni trg 24
p.p. 165
8330 Metlika
tel. ++386 7 36 37 400
fax. ++ 386 7 36 37 402
E-naslov obcina.metlika@siol.net
avtobusni vozni red 
železniški vozni red
 
     
 
© Občina Metlika - Pravno obvestilo Prijava
Izvedba in oblikovanje: p@rtner