24.1.2017 - Aktualni JAVNI RAZPISI
OBJAVLJAMO nekaj osnovnih informacij in povezave do objavljenih javnih razpisov za področje gospodarstva.

I. OBJAVLJENI RAZPISI za mikrokredite za mikro in mala podjetja s strani Slovenskega podjetniškega sklada:

- Javni razpis P7 2017 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja
Mikrokrediti do 25.000 EUR, odplačilna doba do 60 mesecev (moratorij do 6 mesecev), obrestna mera je fiksna 1,4 %. Več informacij!

- Javni razpis P7R - Mikrokrediti na problemskih območjih v RS
Mikrokrediti do 25.000 EUR, odplačilna doba do 60 mesecev (moratorij do 6 mesecev), obrestna mera je fiksna 1,1 %. Več informacij!

 

 
 
 
II. ŠE NEKAJ AKTUALNIH RAZPISOV 
 

- 2. Javni razpis 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov za velika podjetja 
Do 50 % nepovratnih sredstev za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Več informacij!
- Podukrep 8.6 - Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa 
Nepovratna sredstva v višini 40 % upravičenih stroškov za nakup strojev in opreme... Več informacij!  
- »MSP 6 - naložbe s kapitalsko utrditvijo« - Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja MSP 
Najnižji znesek kredita znaša 100.000,00 EUR/projekt, najvišji znesek kredita pa 5.000.000,00 EUR/projekt. Odplačilna doba je najmanj 8 let in največ 12 let. Moratorij na odplačilo glavnice kredita mora trajati polovico ročnosti kredita. Več informacij!
- »MSP 7 - Tekoče poslovanje s kapitalsko utrditvijo« - Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP 
Najnižji znesek kredita znaša 100.000,00 EUR/projekt, najvišji znesek kredita pa 5.000.000,00 EUR/projekt. Odplačilna doba je najmanj 8 let in največ 12 let. Moratorij na odplačilo glavnice kredita mora trajati polovico ročnosti kredita. Več informacij!  
 

<< Nazaj na objave
kontakt
Občina Metlika
Mestni trg 24
p.p. 165
8330 Metlika
tel. ++386 7 36 37 400
fax. ++ 386 7 36 37 402
E-naslov obcina.metlika@siol.net
avtobusni vozni red 
železniški vozni red
 
     
 
© Občina Metlika - Pravno obvestilo Prijava
Izvedba in oblikovanje: p@rtner