28.9.2017 - Ureditev cestne infrastrukture skozi naselje Gradac
28. septembra 2017 je župan Občine Metlika Darko Zevnik podpisal gradbeno pogodbo za »Ureditev ceste R1-218/1212 Podzemelj-Črnomelj skozi Gradac od km 0,970 do km 2,705«. Gre za tripartitno pogodbo, kjer Občina Metlika nastopa kot sofinancer, Direkcija RS za infrastrukturo kot investitor in podjetje CGP d.d. kot izvajalec del.
 
Vrednost pogodbenih del znaša 1.694.881,25 EUR, od tega znaša delež Občine Metlika 394.548,28 EUR, razliko pa bo zagotovila Direkcija RS za infrastrukturo.
 
S podpisom pogodbe se zaključuje več kot sedemletno prizadevanje občine za ureditev cestne infrastrukture skozi naselje Gradac, ki se je začelo leta 2010 z izdelavo idejnega projekta in nadaljevalo z izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo del. Stroške izdelave vse potrebne dokumentacije v višini več kot 67.000,00 EUR je pokrila občina iz lastnih sredstev, vse v cilju, da bi z izdelanim projektom lažje in prej uspela z državo dogovoriti realizacijo projekta.
 
Rok za izvedbo del je 500 dni od uvedbe v delo.
 
Predvidena je obnova (zamenjava) voziščne konstrukcije v dolžini cca  1.761 m (niveleta ceste se zaradi priključkov ohranja, minimalni popravki so izvedeni ravno zaradi izboljšav uvozov), izgradnja nove cestne razsvetljave, izgradnja avtobusnega postajališča, rekonstrukcija podpornega zidu ob Lahinji, izgradnja pločnikov in območja za kolesarje.
 
Predvideno je eno avtobusno postajališče, ki bo organizirano kot obračališče in bo služilo za vse avtobusne linije, tako tiste, ki potekajo v smeri Črnomlja kot tudi v smeri Semiča. Postavljeno bo v območju križišča cest proti Semiču in Črnomlju.
 
Območje za kolesarje je predvideno kot mešana površina za kolesarje in pešce v dolžini 609 m, širine 3,5 m, na območju od začetka naselja iz smeri Metlika do odcepa za Okljuko, po desni strani v smeri Črnomlja.
 
Obojestranski pločniki bodo zgrajeni  v skupni dolžini 712 m, enostranski  v dolžini 893 m, širine 1,5 m z lokalnimi zožitvami v centru naselja, kjer posamezni objekti ne dovoljujejo predpisane širine.
 
 
V sklopu investicije bomo uredili vse individualne priključke na državno cesto ter vsa križišča državne ceste z lokalnimi cestami, med ostalim bomo uredili tudi priključek ceste, ki pelje v poslovno cono Gradac.
 
Uredili bomo tudi podporni zid ob Lahinji v centru naselja, saj so na zidu vidne površinske poškodbe, lokalno so večje in globlje razpoke v konstrukciji, na posameznih mestih so razpoke po celotni višini zidu, zaradi česar bi bila stabilnost zidu v obstoječem stanju brez sanacijskih ukrepov vprašljiva. Izvedla se bo ojačitev obstoječega zidu z dozidavo novega kamnitega zidu.
 
<- Nazaj na novice
kontakt
Občina Metlika
Mestni trg 24
p.p. 165
8330 Metlika
tel. ++386 7 36 37 400
fax. ++ 386 7 36 37 402
E-naslov obcina.metlika@siol.net
avtobusni vozni red 
železniški vozni red
 
     
 
© Občina Metlika - Pravno obvestilo Prijava
Izvedba in oblikovanje: p@rtner