15.9.2017 - Podpis gradbene pogodbe za izgradnjo III. faze ceste A v stanovanjskem naselju Bočka v Metliki
Danes sta župan Občine Metlika, g. Darko Zevnik, in direktor javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o., g. Bojan Krajačič, podpisala gradbeno pogodbo v višini 94.888,87€ brez DDV oz. 115.764,42 EUR z DDV za izgradnjo III. faze ceste A znotraj zazidalnega načrta Bočka v Metliki.
 
Gradnja, ki se bo izvajala v skladu s pridobljenim gradbenim dovoljenjem št. 351-41/2017-7, ki ga je, dne 20. 7. 2017, izdala Upravna enota Metlika in projektom za gradnjo, ki ga je izdelalo podjetje ACER Novo mesto d.o.o., obsega gradnjo dela ceste "A" in cesto "A2" v skupni dolžini 200 m.
Ob cesti "A" je v dolžini 120 m predvidena izgradnja pločnika.
Ob oz. na trasi ceste "A" in "A2" je predvidena še izgradnja cestne razsvetljave, odvodnjavanja in postavitev ustrezne prometne signalizacije.
 
Izvajalec bo z gradnjo pričel predvidoma 25. septembra 2017 in bo trajala 45 dni.
 
Strokovno tehnični nadzor nad izvedbo investicije bo izvajalo podjetje NAPROBIRO d.o.o., Novo mesto, koordinacijo varnosti pri delu v fazi izvedbe investicije v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnega in zdravega dela na začasnih in premičnih gradbiščih pa podjetje RENOVA d.o.o., Novo mesto. 
 
Slike
Priloge
15.9.2017 - - SITUACIJA - III faza.pdf
<- Nazaj na novice
kontakt
Občina Metlika
Mestni trg 24
p.p. 165
8330 Metlika
tel. ++386 7 36 37 400
fax. ++ 386 7 36 37 402
E-naslov obcina.metlika@siol.net
avtobusni vozni red 
železniški vozni red
 
     
 
© Občina Metlika - Pravno obvestilo Prijava
Izvedba in oblikovanje: p@rtner