29.6.2017 - Podpis pogodbe za 1. fazo komunalne ureditve poslovne cone "Pri Pildu"
 
Dne 28. junija 2017 je župan Občine Metlika, g. Darko Zevnik, podpisal gradbeno pogodbo za izvedbo 1. faze komunalne ureditve poslovne cone Pri Pildu, s podjetjem PIRC GRADNJE d.o.o. Ljubljana.
S tem je Občina pristopila k faznemu urejanju poslovne cone »Pri Pildu«. Prvi koraki v to smer so bili narejeni že v preteklih letih, ko je Občina izdelala Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) in kasneje projektno dokumentacijo za komunalno ureditev celotnega območja cone. Sledila je parcelacija zemljišč v skladu z OPPN in nasip dela poslovne cone, s katerim je uravnala teren za omogočanje nadaljnjih gradenj.
 
Letos spomladi je Občina objavila razpisa za oddajo javnega naročila za izvedbo prve od sicer šestih faz komunalne ureditve območja poslovne cone, ki so predvidene v projektni dokumentaciji. Z odločitvijo o oddaji javnega naročila, dne 8.6.2017, je bilo kot cenovno najugodnejše izbrano podjetje PIRC GRADNJE d.o.o. Ljubljana, s podizvajalcem TELEG-M d.o.o.
 
Investicija 1. faze komunalne ureditve zajema izgradnjo ceste s pločnikom in javno razsvetljavo v dolžini cca. 300 m, izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije ter izgradnjo vodovoda v dolžini cca. 240 m. Območje 1. faze ureditve je na priloženi grafiki označeno z zeleno barvo.
Rok za izvedbo del je konec meseca avgusta 2017.
 
Vrednost investicije znaša cca. 400.000,00 EUR z DDV in bo delno sofinancirana z nepovratnimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije iz javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017 (90% upravičenih stroškov) in s sredstvi Republike Slovenije iz naslova sofinanciranja investicij po 23. členu ZFO-1. Preostali del sredstev je predmet občinskega proračuna. 
Slike
<- Nazaj na novice
kontakt
Občina Metlika
Mestni trg 24
p.p. 165
8330 Metlika
tel. ++386 7 36 37 400
fax. ++ 386 7 36 37 402
E-naslov obcina.metlika@siol.net
avtobusni vozni red 
železniški vozni red
 
     
 
© Občina Metlika - Pravno obvestilo Prijava
Izvedba in oblikovanje: p@rtner