Včeraj je v Kulturnem centru Semiču potekalo že drugo srečanje in delavnica za pripravo strateškega dokumenta o razvoju belokranjskega turizma.

Po tem, ko je na prvi delavnici bil poudarek na strateških ciljih za Belo krajino (destinacijski management, turistična ponudba in promocija), je bil fokus tokratne delavnice na oblikovanju oz. iskanju skupnih produktov iz dveh sklopov, in sicer »kulturna dediščina« in »narava in doživetja v naravi«.

Pri obeh sklopih so udeleženci poslušali predavanje in bili deležni izobraževanja, kako se izoblikuje turistični produkt na konkretnih primerih.

Sodelujoči so tekom izmenjave idej in mnenj ustvarili štiri produkte: avtentična doživetja Bele krajine, zgodba o kulinariki in vinu, aktivni oddih in občutenje narave.

Prisotni so se seznanili tudi s tipologijo obiskovalcev in na podlagi le te določili različne ciljne skupine, ki so najbolj potencialne za uspešno promoviranje Bele krajine in ki posledično privabi prihod teh obiskovalcev v belokranjske kraje na ogled znamenitosti, kulinarična potovanja in na doživetja v naravi.

V jeseni sledi še zadnja iz sklopa treh delavnic, katerih odkrita dognanja bodo podlaga za nadaljnjo oblikovanje Strategije za razvoj turizma na območju Bele krajine za obdobje 2018-2022, katero bodo pripravili RIC Bela krajina, v sodelovanju s TIC Metlika in TIC Semič in skupaj z izbranim izvajalcem Tovarna trajnostnega turizma – GoodPlace.

Zapisal: RIC Bela krajina
Foto: Suzana Puškarić