informacija o poteku druge javne razprave
V občini Metlika je v teku naloga »Celostna prometna strategija občine Metlika«, katero sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada v koordinaciji Ministrstva za infrastrukturo. Cilj naloge je pripraviti načrt ukrepov za izboljšanje stanja na področju mobilnosti, ki bi zagotovili čim višjo kakovost bivanja.

V okviru izvajanja naloge je bila v Kulturnem domu v Metliki dne 4.10.2016 izvedena javna razprava o ključnih izzivih prometa v Občini Metlika. Občani so bili na razpravo povabljeni prek objave na spletni strani občine ter vabila v tiskanem glasilu Belokranjec.

Razprave se je udeležilo sedem občanov, vendar je bila razprava kljub majhnemu številu udeležencev živahna in vsebinsko pestra.

V razpravi so udeleženci izbirali najnujnejše ukrepe in izboljšave za vse potovalne načine v celotni občini. Kot najnujnejše so opredelili  izgradnjo pločnikov (še posebej na Vinogradniški ulici) ter obnovo in asfaltiranje cest  (tako za motorni promet kot tudi za kolesarje). Poleg tega so med potrebnimi ukrepi navedli še boljše dostope do trgovin in drugih javnih objektov (še posebej za gibalno ovirane), ureditev šolskih poti, ureditev starega mestnega jedra brez prometa, več povezav z vlakom in potrebo po spremembi zakonodaje ( v zvezi s kolesarjenjem in hojo ter avtobusnimi postajami).

Na javni razpravi je bilo veliko govora tudi o konkretnih lokacijah, ki so problematične in o drugih neurejenih področjih, kar bo podrobneje obdelano v nadaljnjih fazah izdelave Celostne prometne strategije. Med drugim so izpostavili, da ni ustrezno poskrbljeno za prometno varnost, da je zelo problematična Vinogradniška cesta do Svržakov, pa tudi druge državne ceste v naseljih, ob katerih ni zgrajenih pločnikov, da je parkiranje pri TC Gala neustrezno urejeno, da so peš dostopi do javnih objektov in šole slabi, da je potek državnih cest in tranzitnega prometa skozi jedra manjših naselij neustrezen, da manjkajo prehodi za pešce pri avtobusnih postajališčih šolskega avtobusa ter opozorili na neustrezno rabo začasnega parkirišča za tovornjake na severovzhodnem vstopu v mesto (blizu prodajnega salona podjetja Kolpa San). Opozorili so, da je potreben razmislek o uvedbi subvencij za uporabnike avtobusa in vlaka ter poudarili pomembnost informiranja kolesarjev in kolesarskih društev o tem, da kolesarjenje čez Gorjance ob koničnih urah dneva ni niti primerno niti varno.

Razprava je bila zaključena z vabilom na prihodnje dogodke za javnost v okviru izdelave Celostne prometne strategije.
kontakt
Občina Metlika
Mestni trg 24
p.p. 165
8330 Metlika
tel. ++386 7 36 37 400
fax. ++ 386 7 36 37 402
E-naslov obcina.metlika@siol.net
avtobusni vozni red 
železniški vozni red
 
     
 
© Občina Metlika - Pravno obvestilo Prijava
Izvedba in oblikovanje: p@rtner