Informacija o poteku delavnice
V občini Metlika je v teku naloga »Celostna prometna strategija«, katero sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada v koordinaciji Ministrstva za infrastrukturo. Cilj naloge je pripraviti načrt ukrepov za izboljšanje stanja na področju mobilnosti, ki bi zagotovili čim višjo kakovost bivanja. 

V okviru izvajanja naloge je bila v Mladinskem centru v Metliki dne 4.10.2016 izvedena strokovno moderirana delavnica z naslovom Vizija Celostne prometne strategije občine Metlika, na kateri so sodelovali ključni deležniki. Namen delavnice je bil, da udeleženci s svojim sodelovanjem prispevajo k oblikovanju strateških ciljev in oblikujejo vizijo celostne mobilnosti v občini Metlika za obdobje 2016-2025.

Delavnice so se udeležili predstavniki občine, šol, doma starejših občanov, invalidske organizacije, policije ter večjih gospodarskih in javnih družb. 

Na delavnici, ki sta jo vodila izkušena moderatorja Vida Ogorelec in Nara Petrovič, so udeleženci najprej izvedli t.i back-casting, pri katerem so se v mislih prestavili v leto 2025 in si s te perspektive ogledali udejanjene spremembe v prometu v občini Metlika med letoma 2016 in 2025. Po tej viziji je prometna mobilnost v občini Metlika v letu 2025 odlično urejena. Udeleženci so nato skušali opisati pozitivne spremembe na tem področju in temeljne vrednote, ki so jim pri tem sledili. Moderatorja sta na podlagi nabora vizij udeležencev oblikovala predlog vizije celostne mobilnosti v občini Metlika in ga na podlagi komentarjev in opomb še preoblikovala tako, da je nastal prvi, delovni osnutek vizije.

Delavnica, ki je po mnenju udeležencev dosegla njihova pričakovanja, je eden od pomembnejših korakov pri pripravi celostne prometne strategije v občini Metlika.

Delavnici je v popoldanskih urah sledila še javna razprava o Celostni prometni strategiji.
?
Slike:
kontakt
Občina Metlika
Mestni trg 24
p.p. 165
8330 Metlika
tel. ++386 7 36 37 400
fax. ++ 386 7 36 37 402
E-naslov obcina.metlika@siol.net
avtobusni vozni red 
železniški vozni red
 
     
 
© Občina Metlika - Pravno obvestilo Prijava
Izvedba in oblikovanje: p@rtner