DELAVNICI O UKREPIH V AKCIJSKO-FINANČNEM NAČRTU - MEDIJSKO SPOROČILO
V okviru izdelave Celostne prometne strategije Občine Metlika (CPS OM) sta bili v petek, 10. 3. 2017, med 10:00 in 11:15 ter v četrtek, 16. 3. 2017 med 18:00 in 20:00, v sejni sobi Občine Metlika izvedeni delavnici o ukrepih akcijsko-finančnega načrta CPS OM. Udeležili so se ju predstavniki ključnih deležnikov ter zainteresirana javnost.
 
Namen delavnic je bil, da se izvede razpravo o predlogu akcijsko-finančnega načrta za naslednje petletno obdobje (do leta 2022). Osnutek akcijskega načrta je rezultat predhodnih korakov izdelave CPS OM, ki jih je vodila strokovna ekipa za pripravo CPS OM, aktivno pa so bili v njegovo pripravo vključeni tudi predstavniki občine in ključnih deležnikov ter splošna javnost. V njem so opredeljeni ukrepi po posameznih strateških stebrih CPS ter zanje ocenjeni stroški in zahtevnost izvedbe, odgovornost, časovni okvir za izvedbo ter možni viri financiranja. Končni akcijski načrt bo osnova za uresničevanje zastavljenih ciljev CPS OM. Objavljen je tudi na spletni strani občine TUKAJ.
 
Razprava na delavnicah je bila zelo uspešna in konstruktivna. Poleg potrditve navedenih ukrepov akcijsko-finančnega načrta, je bilo izpostavljenih tudi nekaj dodatnih predlogov za izboljšanje stanja prometa v občini na vseh petih področjih trajnostnega načrtovanja prometa v občini (celostno prometno načrtovanje, hoja, kolesarjenje, javni potniški prevoz in motorizirani promet).
 
Posamezne dopolnitve seznama ukrepov, ki so bile podane na obeh delavnicah, so bile vnesene v delovno gradivo. Dokončno potrditev ukrepov v akcijsko-finančnem načrtu bodo sporočili pristojni z Občine Metlika.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«
kontakt
Občina Metlika
Mestni trg 24
p.p. 165
8330 Metlika
tel. ++386 7 36 37 400
fax. ++ 386 7 36 37 402
E-naslov obcina.metlika@siol.net
avtobusni vozni red 
železniški vozni red
 
     
 
© Občina Metlika - Pravno obvestilo Prijava
Izvedba in oblikovanje: p@rtner