JAVNA RAZPRAVA O UKREPIH - informacija o razpravi
V okviru izdelave Celostne prometne strategije Občine Metlika (CPS OM) je bila v sredo, 11. 01. 2017, med 18:00 in 20:00 v prostorih Mladinskega centra Metlika, izvedena javna razprava na temo ukrepov. Na razpravi je bilo prisotnih 16 občanov oziroma udeležencev, med njimi tudi podžupanja občine Metlika gospa Anica Kopinič.
Javna razprava o ukrepih je imela več ciljev. Prvi je bil, da se širšo zainteresirano javnost informira o namenu priprave CPS OM in o pristopu k urejanju prometa, ki ga ta predstavlja. Drugi cilj je bil javnost informirati o izdelanem širšem naboru ukrepov, ki je izhodišče za pripravo 5-letnega akcijsko-proračunskega načrta, v katerega bo vključen krajši nabor najbolj ključnih ukrepov. Tretji cilj je bila opredelitev nabora najpomembnejših območij in povezav za pešce in kolesarje, ki jih je potrebno po mnenju javnosti urediti čim prej. Javna razprava je bila tako osredotočena na določitev ključnih ukrepov za najbolj primarna in trajnostna potovalna načina, to sta hoja in kolesarjenje. Hkrati je bil predstavljen tudi princip urejanja tako imenovanih območij prijaznega prometa. To je celostni pristop k umirjanju prometa, ki v omenjenih območjih pešcem in kolesarjem zagotavlja prednost pred avtomobili,  umirja hitrosti in ureja parkiranje.
 
Javna razprava je bila zelo uspešna in konstruktivna. Opredeljena so bila tri območja, ki naj se primarno preuredijo v območja prijaznega prometa in pet ključnih povezav za pešce in kolesarje v Metliki in bližnjih naseljih. Poleg navedenega je bilo izpostavljenih tudi nekaj dodatnih splošnih predlogov za izboljšanje stanja prometa v občini.
 
Gre za prvi dogodek, na katerem izvajalci CPS z občani razpravljajo možne ukrepe. Sledili bosta še dve delavnici za ključne deležnike, ki pa bosta odprti tudi za splošno javnost.

     

    

    
kontakt
Občina Metlika
Mestni trg 24
p.p. 165
8330 Metlika
tel. ++386 7 36 37 400
fax. ++ 386 7 36 37 402
E-naslov obcina.metlika@siol.net
avtobusni vozni red 
železniški vozni red
 
     
 
© Občina Metlika - Pravno obvestilo Prijava
Izvedba in oblikovanje: p@rtner