Ključne ugotovitve analize stanja prometa v Občini Metlika

Dokument »Ključne ugotovitve analize stanja« vsebuje osnutek vizije razvoja prometa v občini in ključna sporočila analize stanja prometa v občini Metlika, izdelanih v okviru priprave Celostne prometne strategije (CPS). Bo izhodišče za izbor ukrepov in nasploh za oblikovanje CPS občine Metlika, analiza stanja pa je hkrati tudi osnova, na podlagi katere bo v nadaljnjih fazah priprave in izvajanja CPS omogočeno spremljanje in ocenjevanje napredka.

 

Dokument je bil 6. decembra 2016 predstavljen občinski upravi. K branju dokumenta ste vabljeni tudi prebivalci občine. V kolikor želite pri pripravi CPS še aktivneje sodelovati vas vabimo, da nam svoje pobude in predloge za področje prometa pošljete na cps@metlika.si.

Ključne ugotovitve analize stanja

kontakt
Občina Metlika
Mestni trg 24
p.p. 165
8330 Metlika
tel. ++386 7 36 37 400
fax. ++ 386 7 36 37 402
E-naslov obcina.metlika@siol.net
avtobusni vozni red 
železniški vozni red
 
     
 
© Občina Metlika - Pravno obvestilo Prijava
Izvedba in oblikovanje: p@rtner