JAVNA RAZPRAVA O OPREDELITVI VIZIJE IN PRIORITET - informacija o razpravi
V okviru izdelave Celostne prometne strategije (CPS) Občine Metlika je bila v četrtek 17. 11. 2016 med 18:00 in 20:00 uro v prostorih Mladinskega centra Metlika izvedena javna razprava o opredelitvi vizije in prioritet CPS Občine Metlika. Razprava je bila izvedena v sklopu dogodkov ob občinskem prazniku 2016. Na njej so bili obravnavani osnutek izjave o viziji (vizija in temeljne vrednote), pripravljen v okviru večurne strokovno moderirane delavnice s ključnimi deležniki, izvedene oktobra 2016 in širši nabor prioritet, pripravljen v fazi analize stanja.
 
Javne razprave se je udeležilo 9 občanov iz različnih sredin. Delo je potekalo v dveh skupinah, s čimer je bila zagotovljena ustrezna informiranost in vključenost vseh prisotnih. Skupna končna mnenja so se tako oblikovala v okviru enakovredne razprave. Potrjena je bila vizija: »Občina Metlika je srečališče ljudi in poti kjer z vključujočimi prometnimi rešitvami zagotavljamo kakovostno bivanje in gospodarski razcvet.« Obrazložitev vizije je bila dopolnjena z nekaj novimi vsebinami in je sledeča: beseda srečališče ljudi in poti lepo opišejo prostor sožitja bivanja in prometa, v katerem vse poti, tako cestne kot ostale, služijo ljudem. To obsega tudi dobro navezavo med občinskimi in državnimi cestami, povezavo med ostalimi deli Slovenije in Hrvaško (tudi tretjo razvojno os), varne šolske poti, živo mestno jedro ter pozitiven odnos do prometa, ki je predpogoj za aktivno in srčno sooblikovanje prometne kulture v občini. Vključujoče prometne rešitve se nanašajo tako na način oblikovanja Celostne prometne strategije kot izvedbo in spoštovanje te strategije – vse to z visoko samopobudo in udeleženostjo občanov. Rešitve so edina protiutež za pereče probleme v prometu, prav tako dopuščajo multifunkcijsko širino rezultatov. Kakovostno bivanje in gospodarski razcvet sta bila prepoznana kot zaželena izida dobre Celostne prometne strategije, obenem med kakovostjo bivanja in gospodarskim razcvetom v določenih ozirih (čisto okolje, mir, zdravje, varovanje narave in kulturnih vrednot) obstajajo nasprotja, zato je pomembno skrbeti za oboje.

Temeljnih vrednot, ki dopolnjujejo vizijo in so gonilo delovanja in uspeha CPS Občine Metlika, je pet in so naslednje: varnost (predvsem otrok, pešcev in kolesarjev ter drugih ranljivejših udeležencev v prometu), dostopnost za vse (enostaven dostop do pomembnih ustanov ter ustreznost prometnih ureditev za vse uporabnike), odgovornost (odgovornost za svoja dejanja in odločitve ter premišljeno delovanje), medsebojno spoštovanje (spoštovanje mnenj, kompetenc in potreb drugih) in svoboda izbire (ustrezni pogoji za vse potovalne načine).

Izoblikovana in dopolnjena so bila tudi prioritetna področja ukrepanja. To so: pločniki za pešce (ob Vinogradniški in Šolski ulici, do DSO Metlika), kolesarske povezave (sklenjena mreža, cela občina), splošna prometna varnost (vključujoč varne šolske poti), javni potniški promet (najpomembnejša je vzpostavitev medkrajevnih avtobusnih povezav z oddaljenimi vasmi, nadalje tudi medobčinske povezave in postajališča za šolski avtobus), staro mestno jedro (brez avtomobila) in izgradnja javne razsvetljave (v naselju Staneta Rozmana ter po vseh vaseh).

Vizija bo javnosti predstavljena tudi v okviru javne razstave z otvoritvijo v torek, 29. septembra 2016 ob 17.30 uri v Kulturnem domu Metlika. Razstava bo odprta 14 dni. Obiskovalci bodo na razstavi lahko še dodatno dopolnili seznam prioritetnih področij ukrepanja za področje prometa v občini. Vabljeni, da se udeležite otvoritve razstave!»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«
kontakt
Občina Metlika
Mestni trg 24
p.p. 165
8330 Metlika
tel. ++386 7 36 37 400
fax. ++ 386 7 36 37 402
E-naslov obcina.metlika@siol.net
avtobusni vozni red 
železniški vozni red
 
     
 
© Občina Metlika - Pravno obvestilo Prijava
Izvedba in oblikovanje: p@rtner